Co reguluje prawo cywilne? W jakich sprawach możemy powołać się na prawo cywilne?

Prawo cywilne stanowi część prawa prywatnego i reguluje stosunki majątkowe i osobiste pomiędzy podmiotami prawnymi, którymi są osoby fizyczne i osoby prawne. Osobą fizyczną jest każdy człowiek, a osobami prawnymi są jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną, czyli przykładowo Skarb Państwa, fundacje, kościoły, stowarzyszenia.

Prawo spadkowe

Prawo cywilne obejmuje wszystkie sprawy związane ze spadkiem. Reguluje prawa i obowiązki osób, które są do niego uprawnione. Przepisy dbają w tym przypadku o to, aby przykładowo dziecko nie dziedziczyło długów alimentacyjnych po zmarłym ojcu.

Prawo pracy

Kodeks pracy będący jedną z gałęzi prawa cywilnego określa prawa i obowiązki pracowników i kadry kierowniczej. W ten sposób pracodawca nie może ustalać wynagrodzeń poniżej normy krajowej i musi zapewnić pracownikowi należny mu urlop.

Prawo rodzinne

Prawo cywilne dotyczy również stosunków rodzinnych. Reguluje prawa i obowiązki dziecka, jak również rodzica. W konsekwencji opiekun prawny dziecka musi zapewnić mu warunki godne do życia i uczenia się a dziecko pozostawać posłuszne jego decyzjom.

Prawo handlowe

W ramach prawa handlowego określa się uprawnienia i obowiązki zarówno sprzedawcy, jak i kupującego. W konsekwencji klient ma prawo do zwrócenia zakupionego przez niego produktu, który nie jest zgodny z opisem sklepowym, a sprzedawca jest zobligowany do wypłacenia mu rekompensaty, która jest wartością, jaką zapłacić za produkt.

Przy rozwiązywaniu spraw prawa cywilnego istotny jest wybór odpowiedniego adwokata. Z racji tego, że stosunki wynikające z tej dziedziny prawa są rozległe i skomplikowane, to adwokat zatrudniony do tego typu spraw powinien zajmować się tym przed wszystkim. Samo znalezienie takiego adwokata nie jest niczym trudnym. Wystarczy tak naprawdę wpisać w wyszukiwarce internetowej frazę „adwokat prawo cywilne” i wyskoczy z pewnością wiele ogłoszeń, wśród których po porównaniu ze sobą znajdzie się odpowiednia pomoc prawna. Warto jest również poczytać opinie na temat konkretnego adwokata, dzięki którym można dowiedzieć się, czy osoby, które wcześniej korzystały z jego usług były z nich zadowolone. Może to świadczyć o jakości usług oferowanych przez danego prawnika.

Wszystko co powinieneś wiedzieć na temat prawa rodzinnego

Prawo rodzinne to specjalistyczny dział prawa cywilnego, którego główną rolą jest regulowanie stosunków i zachowań pomiędzy członkami podstawowej komórki społecznej, jaką jest rodzina. Dokumentem obejmującym wszystkie zagadnienia dotyczące prawa rodzinnego, jest Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

rodzina na moloCo obejmuje prawo rodzinne?

Główne zagadnienia umieszczone w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym dotyczą przede wszystkim:

1. Kwestii dotyczących władzy rodzicielskiej i stosunków rodzic – dziecko. Obejmują one przede wszystkim odpowiedzialność prawną za posiadane dziecko (także adoptowane), jak również wszystkie relacje, zachodzące pomiędzy rodzicami i ich dziećmi.

2. Kwestii małżeńskich – obejmują one w głównej mierze specyficzną relację międzyludzką, jaką z pewnością jest małżeństwo. Najczęściej dotyczą one praw i obowiązków, jakie małżonkowie nakładają na siebie w dniu zawarcia ślubu. Co więcej – dotyczy to również tematyki majątkowej i prawnej.

Przykładowe sytuacje w których warto udać się do adwokata prawa rodzinnego:

1. Zmiana statusu małżeństwa – dotyczy rozwodów, unieważnień małżeństwa, a także separacji.

2. Podział majątku małżeństwa – dotyczy sytuacji, w której rozkład małżeństwa determinuje zmiany w kwestii majątkowej poszczególnych małżonków.

3. Zapisy alimentacyjne – dotyczy nałożenia, zakończenia, bądź też zmian w obrębie stosunku alimentacyjnego, świadczonego przez rodzica dziecka na rzecz jego faktycznego opiekuna.

3. Kwestie opiekuńcze – dotyczy przede wszystkim ustanowienia opiekuna, ale też jego zmiany, bądź też ewentualnego uchylenia obowiązku opiekuńczego nad daną osobą.