Badania środowiska pracy – co to jest i w jakim celu się je wykonuje?

Badania środowiska pracy polegają na okresowym pobieraniu parametrów, w celu określenia natężenia czynników szkodliwych występujących na terenie zakładu pracy. Mają one na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracowników znajdujących się na terenie pracy, a tym samym dokonania oceny ryzyka zawodowego.

Terminy

Ważne jest to, że pierwsze takie badania muszą być zgodnie z prawem przeprowadzone nie później, niż miesiąc od otwarcia zakładu. Następnie, jeżeli stężenie czynników fizycznych, biologicznych i chemicznych będzie mieścić się w normach i nie będzie wpływało negatywnie na zdrowie pracowników, to termin kolejnych badań uzależniony jest od jego wysokości. Tak więc w zależności od zagrożenia, badania mogą być przeprowadzane raz na dwa lata, raz w roku, raz na trzy miesiące, albo raz na sześć miesięcy. Wszystkie wyniki badań muszą być zapisywane i archiwizowane przez okres czterdziestu lat. Kiedy zmieni się właściciel firmy, to muszą być przekazywane jego następcy i okazywane przy każdej kontroli.

Laboratoria

Warto pamiętać o tym, że nie każde laboratorium może wykonywać tego typu badania. Zgodnie z ustawą w pierwszej kolejności pomiarów dokonują laboratoria, które uzyskały akredytacje to wykonywania badań tego typu. Jednym z takich laboratoriów jest http://smc-bhp.pl.  Dopiero jeżeli w najbliższym środowisku brak jest takich laboratoriów, to mogą wykonywać je inne, określone przez prawo laboratoria, które posiadają odpowiedni sprzęt do tego. Muszą one posiadać certyfikat kompetencji w zakresie wykonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy na podstawie ustawy o systemie oceny zgodności. Bez posiadania wymaganych dokumentów, laboratorium nie może wykonywać badań, albo przynajmniej badania te nie będą brane pod uwagę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *