Świadectwo efektywności energetycznej a Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku?

plac budowy - chmury

Zużycie energii to jedno z ważniejszych zagadnień wśród budowlańców i ekologów. Aby lepiej kontrolować tego typu dane, stosuje się specjalne świadectwa. W artykule postaramy się wyjaśnić, czym różni się świadectwo charakterystyki energetycznej od świadectwa efektywności energetycznej.

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument wystawiany na 10 lat, który ma informować o podstawowych potrzebach energetycznych budynku, niezbędnych do jego użytkowania w kontekście stałych cech. Tym samym nie bierze się pod uwagę aktualnego zużycia energii przez aktualnych mieszkańców. Świadectwo ma oczywiście umocowania prawne. Mowa tu o dyrektywie UE 2002/91/EC. Według niej świadectwo ma na celu podejmowanie działań na rzecz zmniejszenia zużycia energii w budynkach. Dokument zawiera podstawowe dane dotyczące budynku i jego zapotrzebowania na energię, sposoby na zmniejszenie zużycia energii, a także charakterystykę techniczno-użytkową budynku. Firmą wykonującą takie świadectwa jest na przykład FIRMA CEB. Świadectwo energetyczne daje kompletny obraz, który może pomóc we wprowadzeniu oszczędności.

Świadectwo efektywności energetycznej

Świadectwo efektywności energetycznej to z kolei rozwiązanie mające wspierać efektywność energetyczną i motywować do wprowadzenia korzystnych dla środowiska rozwiązań. Certyfikat to potwierdzenie zaoszczędzenia określonej ilości pieniędzy w wyniku realizacji programu mającego na celu właśnie poprawę efektywności energetycznej. Uzyskanie świadectwa to obowiązek, który trzeba zrealizować. Warto zaznaczyć, że korzyści majątkowe związane z uzyskaniem wspomnianego wyżej świadectwa są zbywalne i można je sprzedać na giełdzie. Do ich wystawiania upoważniony jest Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

One thought on “Świadectwo efektywności energetycznej a Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku?

  1. Należało by też dodać że od 09.03.2015 zgodnie z nową ustawą o charakterystyce energetycznej budynków znosi obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej dla wszystkich budynków oddawanych do użytkowania. Obowiązek dotyczy tylko sprzedawanych/wynajmowanych budynków/lokali oraz dla budynków, w których całkowita powierzchnia użytkowa wynosi powyżej 250 m2 i jest zajmowana przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej i w których dokonywana jest obsługa interesantów. Wszystkie odstępstwa od wykonywania obecnie świadectwa charakterystyki energetycznej zawarłem na stronie http://www.ceb.com.pl/swiadectwo-charakterystyki-energetycznej/#odstepstwa_od_wykonywania_certyfikatow_energetycznych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *